Veel gestelde vragen:

Algemeen

 1. Wat moet ik meenemen naar de eerste behandeling?
  - Graag meenemen:
  - ID-kaart/ Paspoort/ Rijbewijs.
  - Een handdoek.
  - Indien u een verwijzing van uw arts heeft deze graag meenemen.
  - eventueel een medicijnlijst

 

Dry Needling

 

 1. Wordt dry needling vergoed door de zorgverzekeraar?
  Dry Needling valt onder de reguliere behandelmethoden van de fysiotherapeut/ manueel therapeut en wordt vergoed door de zorgverzekeraar als u een aanvullende verzekering heeft.

 2. Wie mogen Dry Needling toepassen?
  Dry Needling mag toegepast worden door fysiotherapeuten en artsen, mits zij een erkende opleiding in Dry Needling hebben gevolgd.

Orthopedische Manuele Therapie:

 1. Mag een manueel therapeut manuele therapie declareren (ongeacht of dit via een verwijzer plaats vindt)?

  Antwoord: ja

 2. Vergoed iedere zorgverzekeraar DTF (ongeacht of het manuele therapie of fysiotherapie is)?

  Antwoord: ja, het is echter verstandig om de huisarts van deze keuze van therapie (MT in dit geval) op de hoogte te stellen.

   

 3. Mag een manueel therapeut manuele therapie declareren als dezelfde behandeling ook door een fysiotherapeut kan worden gegeven?

  Antwoord: nee

 4. Wat is de definitie van een manipulatie ?

  Antwoord : De definitie van manipulaties staat uitgebreid beschreven in de literatuur als een “high velocity low thrust beweging” van een gewricht oftewel een korte snelle beweging gepaard gaand met een “hoorbare klik”. Centraal staat daarbij welke bewegingsrichting u uitvoert, welk gewrichtsdeel u fixeert en wat u wilt bereiken met deze techniek hetgeen moet blijken uit het onderzoek en behandelvoorstel.

 5. Gaat het bij de manipulatie om een specifieke techniek of is het meer omschreven naar de hoorbare klik ?

  Antwoord : Er kan een ‘ hoorbare klik’  optreden maar dat is geen vereiste. Alleen een hoorbare klik kan niet als een manipulatie opgevat worden. Een geslaagde manipulatie gaat dan ook niet per definitie gepaard met een klik geluid (“ kraken”). Er is geen sprake van het zgn. "rechtzetten" door “kraken” wat vaker wordt beweerd.

 6. Is de manipulatie alleen voorbehouden aan de manueel therapeut binnen de afspraken van het NVMT en KNGF, of zou dit ook door een algemeen fysiotherapeut kunnen worden uitgevoerd. Zonder declaratie uiteraard ?

  Antwoord : Voor alle handelingen die een fysiotherapeut/manueel therapeut verricht gelden de wettelijke kaders van  BIG-geregistreerde fysiotherapeut vastgelegd in de  Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of (Wet BIG). Tevens geldt: onbekend is onbekwaam. En wie onbekwaam is, is onbevoegd. Als een fysiotherapeut niet kan aantonen dat hij/zij een gecertificeerde opleiding heeft gevolgd voor manuele therapie is hij/zij niet bekwaam en dus niet bevoegd.

 7. Wanneer is een behandeling fysiotherapie en wanneer manuele therapie ?

  Antwoord : Wanneer de behandeling alleen door een manueel therapeut kan worden gegeven, op basis van indicatiestelling, is het manuele therapie. Wanneer de behandeling ook door een fysiotherapeut kan worden gegeven is het fysiotherapie.

 8. Hoeveel behandelingen manuele therapie zijn er gemiddeld nodig?

  Antwoord :
  Het beleid voor manuele therapie is:

 • Manueel therapeutisch onderzoek
 • Proefbehandeling manuele therapie
 • evalueren of verder behandelen met manuele therapie zinvol is
 • gem. 7 behandelsessies behandelen met manuele therapie, maar er kunnen omstandigheden zijn waarbij hiervan afgeweken wordt.

Manuele Therapie en Kinderfysiotherapie Vaes

Is een praktijk voor (Orthopedische) Manuele Therapie, Kinderfysiotherapie, (Kaak-)Fysiotherapie, Redcord therapie  en Dry Needling te Assen

Contact

Klompmakerstraat 3

9403 VL  Assen

0592 860500

Stuur een bericht


Lees hier hoe wij met uw gegevens om gaan.