Algemene voorwaarden

Algemeen

Voor een optimale dienstverlening heeft Manuele Therapie en Kinderfysiotherapie Vaes onderstaande voorwaarden opgesteld. Alle cliënten en bezoekers van Manuele Therapie en Kinderfysiotherapie Vaes verklaren zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Onze openingstijden voor fysiotherapie zijn maandag t/m vrijdag van 8.00 - 18.00. Behandeling buiten openingstijden is na overleg mogelijk. Voor informatie of overleg kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0592 860500 of stuur een bericht.

 

Bejegening

Uw manueel therapeut/ fysiotherapeut legt voorafgaand aan uw behandeling zijn werkwijze aan u uit. Als u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen uw behandeling, dan dient u dit onmiddellijk aan te geven. Als er situaties ontstaan die niet door u gewenst zijn, zal in overleg met u een oplossing gevonden worden.
Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met u omgaan, dan kun u dit via onze geldende klachtenregeling kenbaar maken.

 

Privacy

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren, houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op onze site staat informatie hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan en uw privacy waarborgen.

 

Behandeling

Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren.
Wanneer u uw afspraak binnen 24 uur annuleert, behouden wij ons het recht voor deze afspraak aan u in rekening te brengen.
Wij streven naar een maximale wachttijd van 10 minuten voor iedere behandeling. Indien door omstandigheden de wachttijd langer bedraagt, zult u hierover door uw fysiotherapeut worden geïnformeerd.

Wij willen u vragen om "schoon" in de praktijk te verschijnen en een eigen handdoek mee te brengen.

 

Betaling

Wij adviseren u om bekend te zijn met uw verzekeringspolis betreffende uw vergoeding fysiotherapie.
Uw factuur dient door u zelf betaald te worden, tenzij wij contractueel andere afspraken met uw zorgverzekeraar hebben gemaakt.
Indien uw verzekeringspolis fysiotherapie / manuele therapie niet, of slechts gedeeltelijk vergoedt, zult u zelf de factuur voor de niet vergoede behandelingen toegestuurd krijgen.
U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u, of namens u verleende diensten.
U dient uw factuur binnen de vervaldatum te voldoen. Blijft betaling voor de vervaldatum uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de eerste dag na de vervaldatum.
Zodra u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
Indien u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen in dat geval voor uw rekening.

 

Algemeen

Manuele Therapie en Kinderfysiotherapie Vaes is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken.
Manuele Therapie en Kinderfysiotherapie Vaes stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening. U kunt dit zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven.

Manuele Therapie en Kinderfysiotherapie Vaes

Is een praktijk voor (Orthopedische) Manuele Therapie, Kinderfysiotherapie, (Kaak-)Fysiotherapie, Redcord therapie  en Dry Needling te Assen

Contact

Klompmakerstraat 3

9403 VL  Assen

0592 860500

Stuur een bericht


Lees hier hoe wij met uw gegevens om gaan.