Wetenschappelijk onderzoek Ben Vaes

De betrouwbaarheid van de “Clinical Assessment Posterior Muscles” bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugpijn.

 

Voor het voltooien van de opleiding Master Specialized Physical Therapy is Ben Vaes gestart met een wetenschappelijk onderzoek, de zogenaamde "masterthesis". In dit geval gaat het onderzoek over de betrouwbaarheid van een meetinstrument.

 


Inleiding.
Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf of u wilt meedoen. Lees deze informatiebrief rustig door.
Dit onderzoek vindt plaats op de Klompmakerstraat 1C in Assen en wordt door dhr. Ben Vaes en mevr. Mary Vaes- Schuringa uitgevoerd. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 0592-860500.
Voor dit onderzoek zijn minimaal dertig mensen nodig.

Doel.
De “Clinical Assessment Posterior Muscles” kortweg CAPM is een scoreformulier die door de fysiotherapeut wordt gebruikt om de kwaliteit van een spieraanspanning in de lage rug te meten. Van dit scoreformulier is niet bekend of het betrouwbaar is in de praktijk. Dit onderzoek zal daar meer duidelijk in kunnen geven.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Er wordt met dit onderzoek geen behandeling gegeven. Er wordt een meetinstrument getoetst (de CAPM), waarbij de score van één onderzoeker wordt vergeleken met de score van een tweede onderzoeker. Beide onderzoekers nemen, onafhankelijk van elkaar, de CAPM bij u af. De mate waarin de score van de twee onderzoekers overeenkomt zegt iets over de betrouwbaarheid van dit scoreformulier.

Wat wordt er van u verwacht?
Wij willen u vragen of wij in onze praktijk dit scoreformulier bij u af mogen nemen. Dit kan voorafgaand aan de fysio/ manueel therapeutische behandeling waarvoor u al een afspraak had in onze praktijk. Er zullen geen bijwerkingen zijn naar aanleiding van dit onderzoek.
Wij zijn op zoek naar mannen en vrouwen tussen de 18 en 65 jaar met langer bestaande lage rugklachten, waarvoor geen specifiek medische oorzaak te vinden is.
Bent u zwanger, of geeft u borstvoeding? Dan mag u niet aan dit onderzoek meedoen.

Voor en nadelen.
Het voordeel wat u heeft van deelname aan dit onderzoek is dat uw fysiotherapeut een goede inschatting kan maken van de kwaliteit van uw rugspieren en eventuele training van uw rugspieren hierop kan aanpassen. Voor de toekomst kan het onderzoek nuttige gegevens opleveren. Er zijn geen bekende nadelen van deelname aan dit onderzoek

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u patiënt bent, krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Ook tijdens het onderzoek.

Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen?
De behandeling die u na het afnemen van dit onderzoek krijgt zal niet anders zijn dan wanneer u niet deel heeft genomen aan het onderzoek.
Als alle gegevens verzameld zijn kan er uiteindelijk een conclusie getrokken worden over de betrouwbaarheid van de CAPM.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Voor dit onderzoek is het nodig dat uw medische en persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Elke proefpersoon krijgt een code die op de gegevens komt te staan. Uw naam wordt weggelaten.

Uw gegevens
Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen de onderzoekers weten welke code u heeft.
Uw gegevens, zonder naam (!) worden verwerkt in de statistieken van het onderzoek.
Sommige mensen mogen uw medische en persoonsgegevens inzien. Dit is om te controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. Algemene informatie hierover vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.
Mensen die uw gegevens kunnen inzien zijn het onderzoeksteam, dhr. R. Groeneweg (thesisbegeleider Master Specialized Physical Therapy) en indien van toepassing de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij houden uw gegevens geheim. Als u de toestemmingsverklaring ondertekent, geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van uw medische en persoonsgegevens.

De onderzoeker bewaart uw gegevens [15] jaar.

Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen?
De proefpersoon hoeft geen kosten te betalen voor het onderzoek en krijgt geen vergoeding voor deelname.

Bijlagen:
Toestemingsformulier

 

 

 

 


Toestemmingsformulier
“De betrouwbaarheid van de “Clinical Assessment Posterior Muscles” bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugpijn.”

•    Ik heb de informatiebrief voor de proefpersoon gelezen. Ik kon aanvullende vragen stellen. Mijn vragen zijn genoeg beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.
•    Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.
•    Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen zien. Die mensen staan vermeld in de  informatiebrief.
•    Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken, voor de doelen die in de informatiebrief staan.
•    Ik geef toestemming om mijn onderzoeksgegevens 15 jaar na afloop van dit onderzoek te bewaren.
Ik wil meedoen aan dit onderzoek.

Naam proefpersoon:               
Handtekening:                            Datum    : __ / __ / __


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik verklaar hierbij dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek.

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):
Handtekening:                            Datum: __ / __ / __

Manuele Therapie en Kinderfysiotherapie Vaes

Is een praktijk voor (Orthopedische) Manuele Therapie, Kinderfysiotherapie, (Kaak-)Fysiotherapie, Redcord therapie  en Dry Needling te Assen

Contact

Klompmakerstraat 3

9403 VL  Assen

0592 860500

Stuur een bericht


Lees hier hoe wij met uw gegevens om gaan.