Bent u duizelig? Lees hier meer over duizeligheid!

duizeligheid en fysiotherapie

Duizeligheid is er in veel vormen. Manuele therapie en fysiotherapie kunnen bij sommige vormen van duizeligheid een wetenschappelijk verantwoorde keus zijn.(1,2,3,4)

Grofweg kan er een verschil gemaakt worden tussen twee soorten duizeligheid: draaiduizeligheid en een gevoel van licht in het hoofd zijn.

 

Bij draaiduizeligheid (vertigo) is er iets aan de hand met het evenwichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan bevindt zich in het binnenoor en ligt achter het rotsbeen. Dit evenwichtsorgaan bestaat uit kanaaltjes waar vloeistof doorheen stroomt. De stroming van de vloeistof geeft signalen door aan de hersenen.

Omdat het evenwichtsorgaan verbonden is met het oor, kunnen gehoorproblemen en evenwichtsklachten tegelijk optreden.

De volgende aandoening kunnen draaiduizeligheid geven:

 • Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid (BPPD), dit is een duizeligheid die uitgelokt wordt door veranderingen van de stand van het hoofd. Deze draaiduizeligheid trekt binnen enkele seconden tot enkele minuten weg.De oorzaak bij deze vorm van duizeligheid is vaak “gruis” dat zich in de kanaaltjes van het evenwichtsorgaan bevindt en verkeerde signalen naar de hersenen zendt.
 • Neuritis Vestibularis: het gaat hier om een ontstekingsbeeld van de evenwichtszenuw. De duizeligheid is continu aanwezig, waardoor mensen met deze aandoening liefst op bed liggen met de ogen dicht. De aandoening duurt dagen tot weken en dooft geleidelijk uit.
 • Ziekte van Menière: bij deze ziekte zijn er spontane aanvallen van draaiduizeligheid met gehoorvermindering en oorsuizen. Deze aanvallen doven na enkele dagen uit.

Alleen bij BPPD is fysiotherapie geïndiceerd. De fysiotherapeut kan dmv de Epley-manoeuvre vaak met succes de BPPD verhelpen.(4) De Epley-manoeuvre is een serie bewegingen van het hoofd in verschillende posities met als doel het vrijmaken van het gruis in de kanalen van het evenwichtsorgaan.

 

Dizziness

Een gevoel van licht in het hoofd of het gevoel van bijna flauw vallen kan dizziness genoemd worden. Er treedt bij deze vorm van duizeligheid geen draaierigheid op.

De oorzaken kunnen zijn:

 • Paniekstoornis of hyperventilatie
 • Bloeddrukschommelingen (orthostatische klachten). Deze vorm treedt vooral op na opstaan vanuit zit of lig.
 • Na lang staan of bij emoties (vasovagale klachten). Deze vorm gaat gepaard met transpireren, bleekheid en vertraging van de hartslag.
 • Aandoeningen van hart en bloedvaten.
 • Medicatie: Met name diuretica, antihypertensiva, psychofarmaca, fenytoïne, carbamazepine en sommige antibiotica.
 • Nekklachten (cervicogene duizeligheid). Het gevoel van licht zijn in het hoofd treedt dan op bij toename van de klachten in de nek.

Bij deze laatst oorzaak (cervicogene duizeligheid) is manuele therapie een wetenschappelijk verantwoorde keus. (1,2,3)

De manueel therapeut kan in dit geval door gebruikmaking van specifieke mobiliserende technieken de dizziness verminderen dan wel doen verdwijnen.

Denkt u dat last heeft van BPPD of cervicogene duizeligheid dan kunt u ons altijd vragen of manuele therapie of fysiotherapie een goede keus is. Twijfelt u dan raden we u aan om contact op te nemen met uw huisarts.

 

Literatuur:

 1. Reid S, Rivvet D. Manual therapy treatment of cervicogenic dizziness: a systematic review. Manual Therapy 10 (2005) 4–13
 2. Lystad RP, Bell G, Bonnevie-Svendsen M, Carter CV. Manual therapy with and without vestibular rehabilitation for cervicogenic dizziness: a systematic review. Chiropractic & Manual Therapies 2011, 19:21
 3. Reid S,Callister R, Katekar M, Rivvet D. Effects of Cervical Spine Manual Therapy on Range of Motion, Head Repositioning, and Balance in Participants With Cervicogenic Dizziness: A Randomized Controlled Trial Hilton MP, Pinder DK. The Epley (canalith repositioning) manoeuvre for benign paroxysmal positional vertigo (Review). Cochrane Database Syst Rev 2014;11:CD003162.
 4. Verheij AAA, Van Weert HCPM, Lubbers WJ et al. NHG-Standaard Duizeligheid. Huisarts & Wetenschap 2002;45:601-9

Manuele Therapie en Kinderfysiotherapie Vaes

Is een praktijk voor (Orthopedische) Manuele Therapie, Kinderfysiotherapie, (Kaak-)Fysiotherapie, Redcord therapie  en Dry Needling te Assen

Contact

Klompmakerstraat 3

9403 VL  Assen

0592 860500

Stuur een bericht


Lees hier hoe wij met uw gegevens om gaan.