Peuters (2-4 jaar)

Bewegen is voor een peuter ontzettend belangrijk. Door nadoen en eindeloos herhalen leert het zijn/haar mogelijkheden te ontdekken en daarmee groeit het zelfvertrouwen.
Door spelenderwijs te bewegen maakt een peuter zich begrippen eigen als onder, boven, over, voor en achter.
Ook leert het contact te maken met andere kinderen en samen te spelen. In deze fase leert een peuter met name grof motorische vaardigheden, zoals lopen, rennen, springen, klimmen en fietsen met zijwielen.
Sommige kinderen hebben moeite met het uitvoeren van deze vaardigheden, waardoor ze beperkt worden in spel en contact met leeftijdsgenootjes. Er kan dan sprake zijn van een vertraagde motorische ontwikkeling.

 

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand en/of motorische ontwikkelingsproblematiek,; moeite met het uitvoeren van grove en/of fijne motorische vaardigheden
 • Struikelen en vallen
 • Afwijkend looppatroon; zoals tenenlopers en naar binnen lopen met de voeten
 • Lage of hoge spierspanning
 • Afwijkende stand van voeten en/of benen
 • Pijn bij bewegen
 • Aangeboren en verworven aandoeningen waardoor de ontwikkeling van het bewegen wordt belemmerd (bijvoorbeeld cerebrale parese, Erbse parese, Spina Bifida, jeugdreuma, aandoeningen van de luchtwegen, spierziektes)
 • Kinderen met een houterige motoriek kunnen in de praktijk terecht.
 • kinderen met gedragsstoornissen waarbij motorische problemen aanwezig zijn, zoals bij PDD-NOS, ADHD, ADD of autisme-spectrum stoornissen (ASS).
 • Kinderen met bewegingsangst, faalangst en onzekerheid,
 • Het kind met neurologische problemen is ook in goede handen. Hiervoor is ervaring opgedaan in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, maar ook dichter bij huis in het kinderrevalidatiecentrum Beatrixoord.
 • Kinderen met orthopedische problematiek, dit zijn aandoeningen aan spier/pees en/of botstructuren, zoals klompvoeten of sportblessures mede door haar lange ervaring als orthopedisch manueel therapeut.
 • Klachten met onbekende oorzaak (MOK)
 • Syndromen zoals Down, Noon, Fragiele X-syndroom, Prader-Willi, Marfan, RETT of anderszins
 • Neurologische aandoeningen zoals cerebrale parese, maar ook niet-aangeboren hersenaandoeningen (NAH)
 • Kinderen met houdingsproblematiek waaronder scoliose

 Peuters van 2-4 jaar worden vrijwel altijd op de praktijk behandeld (Assen of Norg).