Vakinhoudelijk

Vakinhoudelijk · 15. februari 2018
Assen - Lage rugpijn komt erg veel voor. 70% van de mensen heeft in zijn leven te maken met rugpijn. Manuele therapie kan een goede oplossing zijn. pijn onderrug

Vakinhoudelijk · 14. december 2017
Wat is DCD? Sinds 1994 is DCD de internationaal gebruikte term voor kinderen met diverse soorten motorische stoornissen. Vóór die tijd waren ze bekend als houterige of clumsy kinderen, kinderen met Minor Neurological Dysfunctions (MND), kinderen met een Dysfunction of Attention and Motor Perception (DAMP) of kinderen met dysplasie. DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald als stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen. Dit is een...
Vakinhoudelijk · 15. juni 2017
Bij pasgeborenen kan er een asymmetrie in de schedel aanwezig zijn, de schedel is dan meestal scheef afgeplat. In dit geval spreken we van plagiocephalie. Het schedeltje van een pasgeborene is nog heel zacht. In de baarmoeder is er geen druk op het hoofdje van de baby, maar na de geboorte komt het hoofdje op een "harde" ondergrond te liggen. Door deze "harde" ondergrond kan het nog zachte schedeltje afplatten. De richtlijn ter preventie van wiegendood die in Nederland sinds de jaren negentig...

Vakinhoudelijk · 26. augustus 2016
Assen- De geschiedenis van Dry Needling van 1930 tot 1969.

Vakinhoudelijk · 20. januari 2016
Duizeligheid is er in veel vormen. Manuele therapie en fysiotherapie kunnen bij sommigen vormen van duizeligheid een wetenschappelijk verantwoorde keus zijn.(1,2,3,4) Grofweg kan er een verschil gemaakt worden tussen twee soorten duizeligheid: draaiduizeligheid en een gevoel van licht in het hoofd zijn. Bij draaiduizeligheid (vertigo) is er iets aan de hand met het evenwichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan bevindt zich in het binnenoor en ligt achter het rotsbeen. Dit evenwichtsorgaan bestaat uit...

Vakinhoudelijk · 03. juni 2015
Voor het voltooien van de opleiding Master Specialized Physical Therapy is Ben Vaes gestart met een wetenschappelijk onderzoek, de zogenaamde "masterthesis". In dit geval gaat het onderzoek over de betrouwbaarheid van een meetinstrument. Inleiding. Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf of u wilt meedoen. Lees deze informatiebrief rustig door. Dit onderzoek vindt plaats op de Klompmakerstraat 1C in Assen en wordt door dhr. Ben Vaes en mevr....